Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

CZŁONKOWIE

prof. dr hab. Józef Pociecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marek Walesiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Uniwersytet Gdański

dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. Jacek Batóg, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

CZŁONKOWIE

dr hab. Iwona Foryś, prof. US
Uniwersytet Szczeciński

dr Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeciński

dr Paweł Baran
Uniwersytet Szczeciński

POMOC W ORGANIZACJI KONFERENCJI

mgr Szymon Machała
Uniwersytet Szczeciński, doktorant

Studenci:

Szymon Batóg
Patrycja Foryś
Daria Obiedzińska
Paulina Wojdalska
Dominika Walukiewicz
Anna Wdowiak