Terminy i opłaty

Termin konferencji

18-20.09.2019

Termin zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatu

09.05.2019

Kwalifikacja referatów do wygłoszenia lub sesji posterowej

do 05.06.2019

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

30.06.2019

Termin nadsyłania referatów do publikacji (Springer)

29.09.2019

Termin nadsyłania referatów do publikacji (Folia Oeconomica Stetinensia)

15.10.2019

Opłaty

OPŁATA KONFERENCYJNA

800 zł

doktoranci

650 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ING BANK ŚLĄSKI
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule należy podać nr subkonta „0136” wraz z imieniem i nazwiskiem
uczestnika.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty m.in.:

  • Posiłków w czasie trwania konferencji
  • Udziału w uroczystej kolacji
  • Przygotowania publikacji:
    • artykułu w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia lub
    • rozdziału w monografii wydawnictwa Springer

Opłata konferencyjna nie pokrywa:

  • Kosztów noclegu
  • Kosztów podróży