Publikacje

Artykuły z konferencji SKAD 2019 można złożyć do:

 • Czasopisma Folia Oeconomica Stetinensia 20 pkt
  Strona czasopisma z wytycznymi: Folia Oeconomica Stetinensia
  Adres mailowy fos@usz.edu.pl
  Termin – 15.10.2019 – termin jest związany z rezerwacją miejsca w kolejnych numerach
  Prosimy o powiadomienie o wyborze tego czasopisma dr Barbary Batóg – adres mikroekonometria2019@usz.edu.pl

 • Monografii w wydawnictwie Springer, seria Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization
  Termin – 30.09.2019
  Maksimum 10 stron
  Zgłoszenia na adres skad2019@usz.edu.pl
  Formatka artykułu w pliku poniżej.
  Komitet Naukowy powiadomi o skierowaniu artykułu do recenzji do 10.10.2019.

Formatka rozdziału – monografia wyd. Springer