O konferencji

Cel konferencji

Celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych.

Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych.

Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.

Zakres tematyczny konferencji

Teoria:

–  Taksonomia

–  Analiza dyskryminacyjna

–  Metody porządkowania liniowego

–  Metody statystycznej analizy wielowymiarowej

–  Metody analizy zmiennych ciągłych

–  Metody analizy zmiennych dyskretnych

–  Metody analizy danych symbolicznych

–  Metody graficzne

Zastosowania:

–  Analiza danych finansowych

–  Analiza danych marketingowych

–  Analiza danych przestrzennych

–  Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)

–  Aplikacje komputerowe metod statystycznych

Miejsce

Obrady będą miały miejsce w budynkach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. A. Mickiewicza 64.

Lokalizacje imprez towarzyszących podamy niebawem…